หน้าแรก ประวัต บริการของเรา ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา แผนที่
***  บริษัท โซลิด คอนซัลแตนท์ จำกัด ยินดีให้บริการงานตรวจสอบอาคาร งานออกแบบเขียนแบบ งานรับเหมาก่อสร้าง งานควบคุมงาน ฯลฯ  ***   
             

        

       

 

            ประวัติ  บริษัท โซลิด คอนซัลแตนท์ จำกัด                     
         
                         บริษัท โซลิด  คอนซัลแตนท์  จำกัด  จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2535
       และดำเนินธุรกิจด้านงานออกแบบและเขียนแบบ   งานรับเหมาก่อสร้าง งานถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง    
      งานที่ปรึกษาและควบคุมงาน  งานตรวจสอบอาคาร   งานสำรวจทำแผนที่และค่าระดับของแปลงที่ดิน
      งานโครงการพัฒนาที่ดินบุคลากรหลักที่สำคัญของบริษัทมาจากกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
      ประสบการณ์ต่าง ๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรมต่าง ๆ เข้าร่วมทีมกันทำงาน
 
                     ทางบริษัท  โซลิด คอนซัลแตนท์  จำกัด   สร้างสรรค์งานคุณภาพด้วยความตั้งใจจริง 
     นับตั้งแต่ขั้นตอนของงานรากฐานสู่โครงสร้างที่มั่นคงจนเป็นงานที่เต็มเปี่ยมด้วย  คุณภาพที่ลูกค้าสามารถเชื่อมั่น
     และไว้วางใจได้โดยเริ่มจากการให้คำแนะนำ ปรึกษาวางแผนงาน   ซึ่งคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก
     ควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้าง โดยร่วมมือกันระหว่างสถาปนิกวิศวกร  และทีมช่างที่มากด้วยประสบการณ์ 
     ทำการควบคุมดูแลงานอย่าง เพื่อลูกค้าผนวกกับการไม่หยุดนิ่ง ที่จะค้นหาแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ด้วยเป้าหมาย
     ที่สำคัญคือ การให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุด จากงานที่ได้มอบหมายและให้ความไว้วางใจ

 

                        ความสำเร็จของบริษัท  โซลิด  คอนซัลแตนท์  จำกัด   ที่ทำให้มีลูกค้าใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง

      แม้แต่ในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำบริษัทฯ   ก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง  จนถึงปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งที่      

      พิสูจน์ให้เห็นว่าทางบริษัทฯ    ได้ให้บริการลูกค้าโดยยืนหยัดอยู่บนรากฐานของความจริงใจและความซื่อสัตย

      ต่อลูกค้าด้วยความตั้งใจจริง จึงทำให้บริษัทฯ มีลูกค้ามาใช้บริการโดยตลอด