หน้าแรก ประวัต บริการของเรา ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา แผนที่
***  บริษัท โซลิด คอนซัลแตนท์ จำกัด ยินดีให้บริการงานตรวจสอบอาคาร งานออกแบบเขียนแบบ งานรับเหมาก่อสร้าง งานควบคุมงาน ฯลฯ  ***   
  

      

 

       

       

                                ผลงานที่ผ่านมา

1.  งานตรวจสอบอาคาร
2.  งานที่ปรึกษาและควบคุมงาน
3.  งานออกแบบและเขียนแบบ
4.  งานรับเหมาก่อสร้าง
5.  งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง