หน้าแรก ประวัต บริการของเรา ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา แผนที่
***  บริษัท โซลิด คอนซัลแตนท์ จำกัด ยินดีให้บริการงานตรวจสอบอาคาร งานออกแบบเขียนแบบ งานรับเหมาก่อสร้าง งานควบคุมงาน ฯลฯ  ***   
  

      

 

     

 

       

  งานที่ปรึกษาและควบคุมงาน ( Consultant and Supervision )

    
    เจ้าของ        คุณนรินทร์  เจียรพงศ์ปรกณ์
เจ้าของ       คุณมนต์ตรี   สัมฤทธิ์พันธ์สุข เจ้าของ       คุณมนต์ตรี   สัมฤทธิ์พันธ์สุข
    สถานที่ตั้ง    อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี
สถานที่ตั้ง    ต. ขุนศรี  อ. ไทรน้อย   จ. นนทบุรี สถานที่ตั้ง   ต. ขุนศรี  อ. ไทรน้อย   จ. นนทบุรี
     
    เจ้าของ     บจก. เอ็น. วาย. พี 
เจ้าของ      คุณเสาวลักษณ์   นิยมพันธ์ เจ้าของ  บจก. รอยัล แอมบาสซาเดอร์ เรสซิเด้นส์
   สถานที่ตั้ง   ถ.ทรงพล  ซอย  3  จ.นครปฐม
สถานที่ตั้ง  ถ.จันทรคามพิทักษ์  ซ.8 จ.นครปฐม สถานที่ตั้ง  ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี
   
  
  เจ้าของ         คุณลาวัลย์   โยธาสมุทร
เจ้าของ        บจก. พาร์ควิลเลจ เจ้าของ       คุณปราโมทย์  เต็มพร้อม
  สถานที่ตั้ง    ถ,จรัญสนิทวงศ์ 77/2   กทม.
สถานที่ตั้ง    เขตบางพลัด  กทม. สถานที่ตั้ง    เขตบางซื่อ   กทม.
   
  
  เจ้าของ   คุณพรเทพ  เพชรทองคำ
เจ้าของ       มูลนิธิรามฤทธิไกร - มานะจิตต เจ้าของ       น.พ. ถนอมศักดิ์    อัศวดิลกชัย
 สถานที่ตั้ง ถ.เชื่อมสัมพันธ์  เขตหนองจอก  กทม.
สถานที่ตั้ง ถ.พหลโยธิน กม.45.5   จ. ปทุมธานี สถานที่ตั้ง   ม.นวธานี    ถ.เสรีไทย 59  กทม.
   
 
   เจ้าของ         คุณหมอถนอมศักดิ์  อัศวดิลกชัย
เจ้าของ      หจก. พี.เอส.พี. อพาร์ทเม้นท์
เจ้าของ        คุณนรินทร์  เจียรพงศ์ปรกณ์
   สถานที่ตั้ง    ถ.เสรีไทย 31  กทม.
สถานที่ตั้ง  ถ.จรัญสนิทวงศ์  70/1  กทม. สถานที่ตั้ง ซ.เทียนทะเล21เขตบางขุนเทียน กทม.
     
    เจ้าของ      หจก. ฟามีดา
เจ้าของ    บจก.เอส ไอ พี สยามอินเตอร์แปซิฟิค เจ้าของ   คุณวจีพร ตานีพันธ์
    สถานที่ตั้ง  ถ.จรัญสนิทวงศ์  ซ. 70/3 กทม. 
สถานที่ตั้ง ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม สถานที่ตั้ง ถ.สามัคคี ซ.1 ต.ท่าทราย จ.นนทบุรี

1.  งานที่ปรึกษาและควบคุมงาน ประเภท พักอาศัย

•   อาคารพักอาศัย  (คอนโดมิเนียม 16 ชั้น)  ขนาด 17 x  200  ม.  ของ บจก. ไทยดำรงกิจ บ้านและที่ดิน              กรุงเทพฯ (ในนาม  บจก. เทน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์)
•   อาคารพักอาศัย  ขนาด  9  ชั้น  (จำนวน 200  ห้องพัก)  ของ บจก. บรรพตพัฒนา   จ. นนทบุรี
•   อาคารพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น ของ  บจก. โรงเลื่อย เสด็จมิตรมุขตารี  จ. ลำปาง
•   อาคารพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์) ขนาด 6 ชั้น สุขุมวิท 39 กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์) ขนาด 6 ชั้น จำนวน 84 ห้อง (เพชร พาร์ค เรสซิเด้นท์)  ของ
    คุณสุภาภรณ์   เพ็ชรทองคำ
•   อาคารพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์)  ขนาด  3  ชั้น  ของ  คุณสุวิช  มานะจิตต์   กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์)  ขนาด  3  ชั้น  ของ  คุณนพดล  เดชอุดม   กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์)  ขนาด  4  ชั้น  ของ  หจก. เพชรทองคำ เซอร์วิส  กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์)  ขนาด  4  ชั้น  ของ  หจก. พี.เอส.พี อพาร์ทเม้นท์  กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์)  ขนาด  4  ชั้น  ของ  คุณยุทธนา  โยธาสมุทร  จ. ปทุมธานี
•   อาคารพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์)  ขนาด  4  ชั้น  ของ  คุณนิติศักดิ์  เพชรทองคำ  กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์)  ขนาด  4  ชั้น  ของ  คุณอาทร  วงศ์สันต์  กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์)  ขนาด  4  ชั้น  ของ  คุณงามเฉลียว  สุวรรณกิตติ  กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์)  ขนาด  5  ชั้น  ของ  อ. สมหมาย   แก้ววิเชียร
•   อาคารพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์)  ขนาด  5  ชั้น  ของ  คุณอดุลย์   รักษ์มณี
•   อาคารพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์)  ขนาด  6  ชั้น  บริเวณ  ถนนสุขุมวิท  39 (เยื้อง  ร.พ. พร้อมมิตร ) กรุงเทพฯ  
•   อาคารพักอาศัย (ทาวน์เฮาส์)  ขนาด 2 ชั้น  จำนวน 800 ยูนิต  และตึกแถวขนาด 2, 3 และ  4  ชั้นครึ่ง ของ   บจก.     บูรพาซิตี้  จ. ฉะเชิงเทรา  ขนาดพื้นที่ประมาณ  140  ไร่
•   อาคารพักอาศัย ขนาด  3  ชั้น พร้อมชั้นลอย ของ คุณพัชรี  วงศ์สันต์  กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัย ขนาด  3  ชั้น พร้อมชั้นลอย ของ คุณดาริช  รักษ์มณี  กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัย ขนาด  5  ชั้น ของ คุณพรเทพ  เพชรทองคำ  กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัย ขนาด  5  ชั้น ของ คุณสุนทรี  อมันตกุล  กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัยเรือนแถว  ขนาด  1  ชั้น   ของ บจก. คลังสินค้าบีระพันธ์  กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัย-ขนาด  5  ชั้น   ของมูลนิธิรามฤทธิไกร-มานะจิตต์  จ.ปทุมธานี 
•   อาคารพักอาศัย-ขนาด  5   ชั้น  ของ คุณพรเทพ  เพชรทองคำ  กรุงเทพฯ
•   อาคารพาณิชย์ ขนาด    1  ชั้น   ของ บริษัท คลังสินค้าบีระพันธ์ จำกัด  กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัย  ขนาด  5  ชั้น   ของ หจก.ฟามีดา – หจก. ฟามีมา  กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัยรวม   ขนาด  5 ชั้น ของ คุณประสิทธิ์  สะและวงษ์  กรุงเทพฯ
•   อาคารพักอาศัย  ขนาด  5  ชั้น ของ คุณหมอถนอมศักดิ์  อัศวดิลกชัย  กรุงเทพฯ
•   บ้านพักอาศัย  ขนาด  2  ชั้น  ของ คุณสมทรง  รุ่งเรืองวิวัฒน์ กรุงเทพฯ 
•   บ้านพักอาศัย  ขนาด  2  ชั้น  ของ คุณหมอถนอมศักดิ์  อัศวดิลกชัย กรุงเทพฯ 
•   บ้านพักอาศัย  ขนาด  2  ชั้น  ของ คุณสุภาภรณ์  นิลเขียว  กรุงเทพฯ
•   บ้านพักอาศัย  ขนาด  2  ชั้น  ของคุณประมุข มุขตารี  กรุงเทพฯ
•   บ้านพักอาศัยกึ่งรีสอร์ท  ขนาด 2 ชั้น   จำนวน  3  หลัง และอาคารสำนักงาน ขนาด 1 ชั้น 
    จำนวน 1 หลัง ของบริษัท รอยัล   แอมบาสซาเดอร์ เรสซิเด้นส์ จำกัด  อ.สัตหีบ  จ. ชลบุรี 
    (ในนาม บจก.ควอร์เท็ค คอร์ปอเรชั่น)  ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ
•   อาคารพักอาศัยขนาด  8  ชั้น  ของคุณเสาวลักษณ์  นิยมพันธ์  จ. นครปฐม
•   อาคารพักอาศัยขนาด  8  ชั้น  ของบริษัทเอ็น  วาย  พี  จ. นครปฐม
•   อาคารพักอาศัยขนาด  2  ชั้น  จำนวน  3  หลัง  ของคุณกนกวรรณ  นิยมพันธ์ จ. นครปฐม
•   บ้านพักอาศัยรวม  ขนาด  2  ชั้น จำนวน 10 คูหา (20 ห้อง)  ของคุณวิศาล  มุขตารี     เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ

2.  งานที่ปรึกษาและควบคุมงาน ประเภท อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ โรงงาน โกดัง
•   อาคารสำนักงาน ขนาด 3 ชั้นและพักอาศัย ขนาด 9 ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำโครงการนุสราแมนชั่น ของ บจก.S.P.N.T.       ( อาจารย์ สาทิศ ชูแสง ) กรุงเทพฯ  (เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง)
•   อาคารสำนักงาน ขนาด 4 ชั้น และโกดังเก็บสินค้า (งานบางส่วน) ของ บจก. มีนามีข้าว กรุงเทพฯ
•   อาคารพาณิชย์ - พักอาศัย ขนาด 3 ชั้น   จำนวน  6  คูหา ของ คุณชูศักดิ์ -  คุณสมทรง  รุ่งเรืองวิวัฒน์  กรุงเทพฯ
•   อาคารพาณิชย์ – พักอาศัย  ขนาด 3 ชั้น ของ คุณมานะ  เกียรติภูมิชัย  กรุงเทพฯ
•   อาคารโกดังเก็บสินค้า (ขนาด 30 x 96 ม.) ของคุณนรินทร์   เจียรพงศ์ปกรณ์ อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรีี
•   อาคารโรงงานผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์เกษตร (ขนาด 15 x 35 ม.)  
    ของคุณนรินทร์    เจียรพงศ์ปกรณ์  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี
•   อาคารโรงงานผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์เกษตร (ขนาด 20 x 40 ม.) 
    ของคุณนรินทร์    เจียรพงศ์ปกรณ์  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี
•   โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารผลิต (โครงการ M8)  ของบริษัท   ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย)  จำกัด        (ผลิตเครื่องสำอางค์นีเวีย)  ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี   อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ
•   อาคารสำนักงาน  ขนาด  2  ชั้นและโรงงานอุตสาหกรรม (ผลิตอาคารสุนัขส่งนอก)ขนาด 1 ชั้น (กว้าง 25 x 54 ม.)      จำนวน  1  หลัง    ของบริษัท  เอส.ไอ.พี.  สยามอินเตอร์แปซิฟิค  จำกัด เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ  
•   อาคารสำนักงาน  ขนาด  2  ชั้น   และโรงงาน (ผลิตน้ำดื่มและน้ำผลไม้) ขนาด 1  ชั้น
    (ขนาด 20 x 45 ม.)  จำนวน  1  หลัง ของ
•   อาคารคลังสินค้าขนาด 25 x 50 ม. จำนวน 4 หลัง พร้อมอาคารโรงอาหาร  จำนวน 1 หลัง  ถนนคอนกรีต               ท่อระบายน้ำ      และรั้วรอบแปลงที่ดิน  ของบริษัท  โฟกัส  อาเมอร์  จำกัด  ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.อยุธยา

3.  งานที่ปรึกษาและควบคุมงาน ประเภท อื่น ๆ
 •   อาคารช๊อปปิ้งพลาซ่า (บางส่วน)   ขนาด  5  ชั้นครึ่ง  ของบริษัท  สินทรัพย์ปัญญา จำกัด จ.ปทุมธานี   
 •   งานปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดการแข่งขันแบดมินตันเป็นห้องเรียน  ระยะที่ 1 และ 2  ของ
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  ควบคุมในนาม บริษัท ควอร์เท็คคอร์ปอเรชั่น  จำกัด  จ.ปทุมธานี
 •   งานก่อสร้างถนนและทางเชื่อม เข้า-ออก ตอนรังสิต-บางปะอิน ช่วง กม. 45+526 , 45 + 569  
     ทางขวามือของมูลนิธิรามฤทธิไกร-มานะจิตต์  กรุงเทพฯ
 •   โรงเรียนอนุบาล มณีรัตน์ ขนาด 2 ชั้น  กรุงเทพฯ
 •   โรงเรียนอนุบาล  ขนาด 3 ชั้น  จำนวน ของ คุณหมอจินตนา  โยธาสมุทร  กรุงเทพฯ 
 •   สนามมวยลุมพินี (แห่งใหม่)  กรุงเทพฯ
 •   ศาลา 5, 6, 7, 8, 9, 11 และแผนกพิธี วัดโสมนัสวรวิหาร  กรุงเทพฯ
 •   หอวิวัฒนาการ กรมยุทธศึกษาทหารบก  กรุงเทพฯ
 •   งานถมดินเพื่อปรับระดับแปลงที่ดิน  ขนาด  2  ไร่  ของ  นายแพทย์ถนอมศักดิ์  อัศวดิลกชัย  บริเวณ                       ถนนเสรีไทย  ซอย  31  เขตบึงกุ่ม  จ.กรุงเทพฯ
 •   งานถมดินเพื่อปรับระดับแปลงที่ดิน  ขนาด  3  ไร่  ของ  คุณนรินทร์  เจียรพงศ์ประกร  บจก.อะลาเทคโนโลยี          ซึ่ง  ปลูกสร้างบริเวณ  ตำบลโพธิ์หัก  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  
 •   งานถมดินเพื่อปรับระดับแปลงที่ดิน  ขนาด  6  ไร่  ของ  คุณสมทรง  รุ่งเรืองวิวัฒน์  บริเวณ 
     วัดพันท้ายนรสิงห์   อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร
 •   งานถมดินเพื่อปรับระดับแปลงที่ดิน  ขนาด  8  ไร่  บจก. บราเดอร์  ออโต้พาร์ท แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง             อ.บางน้ำเปรี้ยว       จ.ฉะเชิงเทรา 
 •   งานถมดินเพื่อปรับระดับแปลงที่ดิน  ขนาด 10 ไร่  บจก. รอยัล แอมบาสเดอร์เรสซิเด้นส์  บริเวณ
     ต.นาจอมเทียน  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี
 •   งานถมดินเพื่อปรับระดับแปลงที่ดิน  ขนาด 15 ไร่  ของ  คุณปราโมทย์  เต็มพร้อม  บจก. ไทย ธัญญไรซ์ (2000)        อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
 •   งานถมดินเพื่อปรับระดับแปลงที่ดิน  ขนาด 26 ไร่ และ 32 ไร่  ของ  บจก.บูรพาซิตี้ ตั้งอยู่บริเวณถนนจรัญยานนท์      อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา