หน้าแรก ประวัต บริการของเรา ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา แผนที่
***  บริษัท โซลิด คอนซัลแตนท์ จำกัด ยินดีให้บริการงานตรวจสอบอาคาร งานออกแบบเขียนแบบ งานรับเหมาก่อสร้าง งานควบคุมงาน ฯลฯ  ***   
  

      

 

     

 

       

  งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง ( Estimation )

    

  งานถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ผลงานบางส่วน)

  •   อาคารพักอาศัย ขนาด 5 ชั้น พร้อมหลังคากระเบื้อง ของ  หจก. สัลชาเรสซิเด้นท์ กรุงเทพฯ  
  •   อาคารพักอาศัย ขนาด 5 ชั้น ของ คุณประสิทธิ์ สะและวงษ์  กรุงเทพฯ
  •   อาคารพักอาศัย ขนาด 4 ชั้น พร้อมหลังคากระเบื้อง  ของ  หจก. เพ็ชรทองคำเซอร์วิส  กรุงเทพฯ
  •   อาคารพักอาศัย ขนาด 4 ชั้น ของ คุณธีระศักดิ์  มิตรยอดวงศ์  กรุงเทพฯ
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 5 ชั้น  ของ  คุณพรเทพ เพ็ชรทองคำ  กรุงเทพฯ
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น  ของ  คุณปรัชญา สะและวงษ์  กรุงเทพฯ
  •   อาคารคลังสินค้า ขนาด 1 ชั้น (4หลัง)  ของคุณวิศาล มุขตารี  กรุงเทพฯ