หน้าแรก ประวัต บริการของเรา ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา แผนที่
***  บริษัท โซลิด คอนซัลแตนท์ จำกัด ยินดีให้บริการงานตรวจสอบอาคาร งานออกแบบเขียนแบบ งานรับเหมาก่อสร้าง งานควบคุมงาน ฯลฯ  ***   
  

      

 

     

 

       

  งานออกแบบและเขียนแบบ ( Design and Drawing )

 

    เจ้าของ กองฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก   
เจ้าของ      คุณพรชัย    ซื่อสัตย์เวช              เจ้าของ        คุณสุเมศว์    โมมินทร์     
    สถานที่ตั้ง    เขตดุสิต   กทม.
สถานที่ตั้ง  เขตบางแค    กทม. สถานที่ตั้ง   เขตบางคอแหลม    กทม.
     
   เจ้าของ         กรมสวัสดิการทหารบก 
เจ้าของ      กรมสวัสดิการทหารบก       เจ้าของ   คุณสิริภัสสร     ทิพย์อักษรินทร   
   สถานที่ตั้ง    ถ.พะเนียง    กรุงเทพฯ
สถานที่ตั้ง    ถ.นางลิ้นจี่  กรุงเทพฯ สถานที่ตั้ง  51/66    หมู่บ้านนีโอคลาสสิคโฮม 
    ถ. รามอินทรา  แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว

 

  1.  งานออกแบบโครงสร้าง ประเภท ที่พักอาศัย

  •   อาคารพักอาศัย ขนาด 5 ชั้น (แฟลต) ของ  บจก. พิมพ์ย้อมผ้าไทย  จ. สมุทรปราการ
  •   อาคารพักอาศัย เจ้าหน้าที่ -ข้าราชการชั้นประทวนกรมสวัสดิการ ทหารบก  ขนาด 5 ชั้น  กรุงเทพฯ
  •   อาคารพักอาศัย ขนาด 2  ชั้น (บางส่วน)  บจก. บูรพาซิตี้   จ. ฉะเชิงเทรา
  •   อาคารพักอาศัย ขนาด 2  ชั้น ของ คุณนิมิตร ภานุเมษ  กรุงเทพฯ
  •   อาคารพักอาศัย ขนาด 2  ชั้น ของ คุณศักดิ์ชัย  กลิ่นนิ่มนวล  กรุงเทพฯ
  •   อาคารพักอาศัย ขนาด 3  ชั้น พร้อมชั้นลอย ของ คุณภูวรัตน์ จรีรัตนประกร กรุงเทพฯ
  •   อาคารพักอาศัย ขนาด 2  ชั้น จำนวน 14 ห้อง ของ บริษัท บูรพาซิตี้ จำกัด  จ. ฉะเชิงเทรา
  •   อาคารพักอาศัย  ขนาด 5  ชั้น ของ คุณคมสัน  วิชิตสรพล  กรุงเทพฯ
  •   อาคารพักอาศัย  ขนาด 5  ชั้น ดาดฟ้า ค.ส.ล. และสระว่ายน้ำ  สุขุมวิท 39 กรุงเพทฯ
  •   อาคารพักอาศัย  ขนาด 4  ชั้น ของ คุณอาทร  วงศ์สันต์  กรุงเทพฯ
  •   อาคารพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์) ขนาด  5  ชั้น ของ คุณลาวัณย์ โยธาสมุทร  กรุงเทพฯ
  •   อาคารพักอาศัย (อพาร์ทเม้นท์) ขนาด  6  ชั้น ของ คุณอลิสา  วัฒนานุกิจ  กรุงเทพฯ
  •   อาคารพักอาศัย ขนาด  5  ชั้นพร้อมอาคารโรงอาหาร ขนาด 1 ชั้น  ของ คุณพรเทพ  เพชรทองคำ  กทม.
  •   อาคารพักอาศัย ขนาด 2 ชั้น จำนวน  80  ห้อง  ของบริษัท บูรพาซิตี้ จำกัด   อ.บางปะกง   จ.ฉะเชิงเทรา
  •   อาคารพักอาศัย (หญิง) ขนาด  3  ชั้น ดาดฟ้า ค.ส.ล. ของ มูลนิธิประทีปคุณธรรม  จ. สระบุรี
  •   อาคารพักอาศัย (ชาย)   ขนาด  3  ชั้น ดาดฟ้า ค.ส.ล. ของ มูลนิธิประทีปคุณธรรม   จ. สระบุรี
  •   อาคารอเนกประสงค์ + โรงอาหาร  ขนาด 3 ชั้น ดาดฟ้า  ค.ส.ล. ของ มูลนิธิประทีปคุณธรรม   จ. สระบุรี
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 1 ชั้น  ของ  คุณสุรีย์  สุทธิกุลพาณิชย์  กรุงเทพฯ
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 3 ชั้น  ของ คุณสิทธิพงษ์  นาควัชระ  จ. ปทุมธานี
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 2 ชั้น  ของ คุณพรชัย  ซื่อสัตย์เวช    กรุงเทพฯ
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 2 ชั้น  ของ คุณสมทรง  รุ่งเรืองวิวัฒน์    กรุงเทพฯ
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 2 ชั้น  ของ ร.ต. ศุภชัย  นิลเขียว    กรุงเทพฯ
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 2 ชั้น  ของ คุณธมรินทร์  เทียมสุรวัฐ    จ. นนทบุรี
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 2 ชั้น  ของ คุณชฎาพร – คุณศุภชัย   มินโด   กรุงเทพฯ
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 2 ชั้น  2 แบบ ของ บริษัท บูรพาซิตี้ จำกัด    จ. ฉะเชิงเทรา
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 1 ชั้น  2 แบบ ของ บริษัท บูรพาซิตี้ จำกัด จ. ฉะเชิงเทรา
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 2 ชั้น  ของ คุณศิริลักษณ์  ฐานะพันธ์  จ. สงขลา
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 2 ชั้น  ของ คุณวัชราพร  ธรรมวิทย์กุล  กรุงเทพฯ
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 1 ชั้น  ของ คุณภาวนา  จักร์แก้ว  จ. สุราษฎร์ธานี
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 1 ชั้น  (แบบ ก.)  ของ บริษัท บูรพาซิตี้ จำกัด    จ. ฉะเชิงเทรา
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 1 ชั้น  (แบบ ข.)  ของ บริษัท บูรพาซิตี้ จำกัด  จ. ฉะเชิงเทรา
  •   บังกะโล เกาะลันตา  จ. กระบี่
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 2 ชั้น ของคุณชฎาพร – คุณศุภชัย  มินโด    กรุงเทพฯ
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 1 ชั้น ของ บริษัท บูรพาซิตี้ จำกัด   จ. ฉะเชิงเทรา
  •   ห้องพักแม่บ้าน + สระว่ายน้ำ ของ คุณอำไพ ฟิชชี่    กรุงเทพฯ
  •   งานดัดแปลงอาคารพักอาศัย ขนาด 7 ชั้น  ของคุณสุภาภรณ์  เพ็ชรทองคำ  กรุงเทพฯ
  •   งานดัดแปลงอาคารตึกแถว 4 ชั้น บจก. บูรพาซิตี้    จ. ฉะเชิงเทรา
  •   ต่อเติมบ้านพักอาศัย ขนาด 2 ชั้น  ของ คุณตะวัน  สุนทรญาณกิจ   กรุงเทพฯ
  •   อาคารพักอาศัย ขนาด 8 ชั้น  ของคุณยูซบ  เดชพลรุ่งเรือง

  2.  งานออกแบบโครงสร้าง ประเภท อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ โรงงาน โกดัง
  •   อาคารสำนักงาน ขนาด 3 ชั้น ของ บจก. พิมพ์ย้อมผ้าไทย   จ. สมุทรปราการ
  •   อาคารสำนักงาน ขนาด 2 ชั้น ของ บจก. วัททิล (ไดเมท)   จ. สมุทรปราการ
  •   อาคารสำนักงาน-พักอาศัย ขนาด 4 ชั้น ของ สุเมศว์  โมมินทร์   กรุงเทพฯ
  •   อาคารสำนักงาน ขนาด 5 ชั้น และศาลาอเนกประสงค์ วัดโสมนัส   กรุงเทพฯ
  •   อาคารสำนักงาน ขนาด 1 ชั้น ประตูทางเข้า-ออก  ป้ายชื่อ  บริษัท COCO THAIGENERATION    จ. ระยอง
  •   อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาบางปะกง ขนาด 1 ชั้น   ถ.จรัญยานนท์   
       จ. ฉะเชิงเทรา
  •   อาคารสำนักงาน ขนาด 4 ชั้น ถ. สุขสวัสดิ์ 78  กรุงเทพฯ
  •   อาคารสำนักงาน ขนาด 2 ชั้น + คลังเก็บสินค้า   พร้อมโรงจอดรถ   จ. ปราจีนบุรี
  •   อาคาร ค.ส.ล. ขนาด 2 ชั้น กรมยุทธศึกษาทหารบก  บางเขน  กรุงเทพฯ  
  •   อาคารพาณิชย์-พักอาศัย ขนาด 1 ชั้น   จ. สุราษฎร์ธานี
  •   อาคารพาณิชย์-พักอาศัย ขนาด 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย จำนวน 3 คูหา  ของ
      คุณสมทรง  รุ่งเรืองวิวัฒน์   กรุงเทพฯ
  •   อาคารพาณิชย์-พักอาศัย ขนาด 3 ชั้น พร้อมดาดฟ้า ค.ส.ล. จำนวน 3 ชั้น ของ
      คุณชูศักดิ์  รุ่งเรืองวิวัฒน์   กรุงเทพฯ
  •   อาคารพาณิชย์-พักอาศัย ขนาด 3 ชั้น พร้อมดาดฟ้า ค.ส.ล ของ คุณลาวัณย์  โยธาสมุทร  กรุงเทพฯ
  •   อาคารพักอาศัย ขนาด 5 ชั้น ดาดฟ้า ค.ส.ล. พร้อมสระว่ายน้ำ  สุขุมวิท 39   กรุงเทพฯ
  •   ออกแบบแก้ไขงานปรับปรุงโถงทางเข้าห้องประชุมอาคาร B
      ของ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา   จ. ชลบุรี
  •   โรงงานอุตสาหกรรม ขนาด 6 ชั้น  บจก. ไทยเรดิเอเตอร์    จ. สมุทรปราการ
  •   โรงานชุบโลหะ ขนาด 15 x  24  ม.    กรุงเทพฯ
  •   โรงงานอุตสาหกรรม ขนาด 30 x  65 ม. ของ บจก. วัททิล (ไดเมท) สยาม  จ.สมุทรปราการ  
  •   โรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงาน ขนาด 3 ชั้น 30 x 100  ม. ของ บจก. 3114  เอ็นจิเนียริ่ง   อ. บ้านบึง  จ.ชลบุรี
  •   โกดังเก็บสินค้า ขนาด 2 ชั้น ขนาด 30 x 60 ม.  ของ บจก. พิมพ์ย้อมผ้าไทย  อ.เมือง   จ.สมุทรปราการ
  •   โกดังเก็บสินค้า ขนาด 10 x 50 ม. และพื้นลานจอดรถ ขนาด 45 x 54 ม. ของร้านค้าสวัสดิการ กองทัพบก กรุงเทพฯ
  •   โกดังเก็บสินค้า ขนาด 15 x 25  ม.  และลานจอดรถยนต์  พื้นที่ประมาณ 3,000 ตร.ม. ของร้านค้าสวัสดิการ         กองทัพบก       กรุงเทพฯ
  •   ปรับปรุงต่อเติมโรงงานอุตสาหกรรม   จ.ตาก
  •   โกดังเก็บสินค้า ขนาด 35 x 35  ม. และ อาคารสำนักงาน ขนาด  8 x 20  ม.  ของ  บมจ. เอกโฮลดิ้ง จ. สมุทรสาคร.
  •   โกดังเก็บสินค้า ขนาด 30 x 126  ม. และ สะพาน ค.ส.ล.  บมจ. เอกโฮลดิ้ง  จ. สมุทรสาคร
  •   อาคารโรงงาน ขนาด 30 x 90 ม. ขนาด 1 ชั้น อาคารพักอาศัย ขนาด 10 x 15 ม. ขนาด 2 ชั้น และอาคาร โรง อาหาร      ขนาด 5 x 20 ม.ขนาด 2 ชั้น ของ บจก. ไทย ธัญญะ ไรซ์  (2000)  อ. คลองหลวง  จ. ปทุมธานี
  •   อาคารโรงงาน ขนาด 15 x 35  ม. บจก. อะลาเทคโนโลยี  จ. สมุทรสาคร

  3. งานออกแบบโครงสร้าง ประเภท อื่น ๆ
  •   อาคารโรงฝึกงาน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเลคทรอนิกส์ ขนาด 16 x 64 ม. (2 ชั้น 1 หลัง)             
  •   งานปรับปรุงต่อเติมอาคาร ขนาด 18.00 x 48.00 ม.  บริเวณชั้นที่ 2  ภายในอาคารยิมเนเซียมแบดมินตัน          เพื่อจัดเป็นห้องเรียน  ห้องสัมมนาและห้องปฏิบัติการ ของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์        ศูนย์รังสิตโดยออกแบบในนามของ บจก. ควอร์เท็ค คอร์ปอเรชั่น
  •   โรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษาธรรมมิกสลาม ค.ส.ล.ขนาด 4 ชั้น พร้อมดาดฟ้า ค.ส.ล.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
  •   โรงเรียนอนุบาล ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดประมาณ 35 x 110 ม. จ. พิษณุโลก
  •   อาคารเรียนรวมและอาคารห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ. พิษณุโลก
  •   บ่อบำบัดน้ำเสีย  ขนาด 13 x 5 x 4.20 ม. ของบริษัท COCO   THAI   GENERATION จ. ระยอง
  •   หลังคา ค.ส.ล. รูปตัว T ระยะยื่นแขนข้างละ 3 ม. วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพฯ
  •   แท่นฐาน ค.ส.ล. ขนาด 6.5 x 11.50 x 0.40 ม.  สำหรับวางถังเก็บสารละลายคลอรีนน้ำหนักรวม 100 ตัน       บริษัท COCO THAIGENERATION จ. ระยอง
  •   บ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาด 5.00 x 12.00 x 4.00 ม.  บริษัท COCO THAI GENERATION   จ. ระยอง
  •   แท้งค์เก็บน้ำ ขนาด 500 ตันพร้อมส่วนประกอบต่าง ๆ ของ บจก.UNITHAI SHIPYARD AND ENGINEERING จ. ชลบุรี
  •   ทุ่นลอยน้ำสแตนเลส สำหรับป้องกันและลดการเกิดฟองอากาศในทะเล บริษัท COCO THAI  GENERATION จ. ระยอง
  •   สะพานทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์   ถ.นราธิวาสราชนครินทร์   กรุงเทพฯ
  •   บันไดหนีไฟอาคาร 4 ชั้น ของ บจก. คารีต้า แฟชั่น กรุงเทพฯ
  •   งานออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม (งานปรับปรุงและตกแต่งภายใน กั้นห้อง และงานต่าง ๆ)  •   ในอาคารควบคุมของบริษัท COCO THAI GENERATION จ. ระยอง
  •   งานออกแบบและเขียนแบบแปลนภาพทัศนียภาพภายในและรูปด้านเฟอร์นิเจอร์ (บางส่วน)
      ที่จำเป็นของคุณชาญชัย  เรืองฤทธิ์สกุล  กรุงเทพฯ
  •   งานปรับปรุงเมรุวัดอาวุธ   (จากเตาเผาชนิดใช้ถ่านเป็นใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง)   กรุงเทพฯ
  •   งานปรับปรุงหลังคาคลุมพื้นชั้นดาดฟ้า  (ชั้นที่ 5)   ของร้านค้าสวัสดิการ   กองทัพบก   กรุงเทพฯ
  •   งานสนามมวยลุมพินีแห่งใหม่ และอาคารอำนวยการ    กรุงเทพฯ
  •   งานปรับปรุงต่อเติมอาคาร ขนาด 18.00 x 48.00 ม.  บริเวณชั้นที่ 2  ภายในอาคารยิมเนเซียมแบดมินตันเพื่อจัดเป็นห้องเรียน  ห้องสัมนาและห้องปฏิบัติการ ของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    โดยออกแบบในนามของ บริษัท ควอร์เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  •   อาคารศาสนสถาน ค.ส.ล. ขนาด 4 ชั้น ของ มัสยิด ลีวาอุ้ลอิสลาม  กรุงเทพฯ
  •   อาคารศาลาวัดโสมนัสวรวิหาร  (ส่วนต่อเติมใหม่)  อาคาร 5, 6, 7, 8, 9, และ 11 รวมทั้งอาคารแผนกพิธีและจัดเลี้ยง        ขนาด3 ชั้น  1 หลัง   กรุงเทพฯ
  •   แท้งค์เก็บน้ำ ขนาดความสูง  23  เมตร
  •   ป้ายโฆษณาโครงเหล็ก ขนาดความสูง  12 , 18, 21  และ 24 เมตร  ของ บริษัท  ฮีโน่ (ประเทศไทย)  จำกัด