หน้าแรก ประวัต บริการของเรา ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา แผนที่
***  บริษัท โซลิด คอนซัลแตนท์ จำกัด ยินดีให้บริการงานตรวจสอบอาคาร งานออกแบบเขียนแบบ งานรับเหมาก่อสร้าง งานควบคุมงาน ฯลฯ  ***   
  

      

 

   

       

                           รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร

 

                  1.  ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวโครงสร้างอาคารโดยวิธีการมองสำรวจและประเมินผลเบื้องต้น   
                       ด้วยสายตา
                  2.  ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลัก (ตู้ MDB)  ระบบป้องกันฟ้าผ่าและหม้อแปลงไฟฟ้า  (ถ้ามี)
                      3.  ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย
                  4.  ตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบลิฟท์โดยสาร  ถังดับเพลิง  ตู้ฉีดน้ำดับเพลิง บันไดหนีไฟ
                  5.  ตรวจสอบสภาพความแข็งแรงและความสะอาดของแท้งค์เก็บน้ำใต้ดินและแท้งค์เก็บน้ำที่อยู่บนพื้นชั้นดาดฟ้า
                  6.  ตรวจสอบระบบบริหารและจัดการความปลอดภัยของอาคาร
                  7.  จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบโดยย่อพร้อมภาพถ่ายและข้อเสนอแนะต่างๆ  จำนวน  3  เล่ม 
                       (ต้นฉบับ  1  เล่ม  สำเนา  2  เล่ม)