หน้าแรก ประวัต บริการของเรา ผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา แผนที่
***  บริษัท โซลิด คอนซัลแตนท์ จำกัด ยินดีให้บริการงานตรวจสอบอาคาร งานออกแบบเขียนแบบ งานรับเหมาก่อสร้าง งานควบคุมงาน ฯลฯ  ***   
  

      

 

     

       

   งานรับเหมาก่อสร้าง ( Construction )

    
    เจ้าของ       คุณวัชราพร    ธรรมวิทย์กุล
เจ้าของ        คุณวัชราพร    ธรรมวิทย์กุล เจ้าของ    คุณชูศักดิ์ – คุณสมทรง  รุ่งเรืองวิวัฒน์
    สถานที่ตั้ง    ตลาดออเงิน    บางเขน  กทม.
สถานที่ตั้ง    ถ.สายไหม   เขตสายไหม กทม.    สถานที่ตั้ง   แขวงบางมด    เขตจอมทอง กทม. 
     
    เจ้าของ       คุณปริญญา    พานิชนก
เจ้าของ          คุณสิทธิพงษ์    นาควัชระ์ เจ้าของ          คุณสมทรง    รุ่งเรืองวิวัฒน์์
   สถานที่ตั้ง    เขตวังบูรพา    กทม.
สถานที่ตั้ง      อ. ลำลูกกา   จ. ปทุมธานี สถานที่ตั้ง      เขตจอมทอง    กทม.
   
     

  งานรับเหมาก่อสร้างและรับเหมาตกแต่งภายใน
  •   อาคารพาณิชย์-พักอาศัย ขนาด 3 ชั้น พร้อมชั้นลอย และดาดฟ้า ค.ส.ล. จำนวน 3 คูหา ของ
      คุณสมทรง   รุ่งเรืองวิวัฒน์  กรุงเทพฯ
  •   อาคารพาณิชย์-พักอาศัย ขนาด 3 ชั้น พร้อมดาดฟ้า ค.ส.ล. จำนวน 3 คูหา  ของคุณชูศักดิ์  รุ่งเรืองวิวัฒน์  กรุงเทพฯ
  •   อาคารพาณิชย์-พักอาศัย ขนาด 2 ชั้น  จำนวน 1 หลัง ของ  คุณวัชราพร  ธรรมวิทย์กุล  กรุงเทพฯ
  •   อาคารหอปฏิบัติธรรม  (หอพระ) ขนาด 2 ชั้น ของ มูลนิธิประทีปคุณธรรม จ. สระบุรี
  •   อาคารอเนกประสงค์  + โรงอาหาร  ขนาด 3 ชั้น ดาดฟ้า  ค.ส.ล. ของ มูลนิธิประทีปคุณธรรม
       อ. หนองแค   จ. สระบุรี
  •   อาคารพักอาศัย (หญิง) ขนาด 3 ชั้น ดาดฟ้า ค.ส.ล. ของ มูลนิธิประทีปคุณธรรม
       อ. หนองแค   จ. สระบุรี
  •   อาคารพักอาศัย (ชาย) ขนาด 3 ชั้น ดาดฟ้า ค.ส.ล. ของ มูลนิธิประทีปคุณธรรม จ. สระบุรี
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 1 ชั้น ของ  คุณสุรีย์  สุทธิกุลพาณิชย์  กรุงเทพฯ
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 1 ชั้น ของ  คุณกัญญาพร  สุวรรณโรจน์ จ. สระบุรี
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 1 ชั้น ของ  คุณชนิดา  ชวโรจน์  กรุงเทพฯ
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 2 ชั้น ของ  คุณสมทรง  รุ่งเรืองวิวัฒน์  กรุงเทพฯ
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 2 ชั้น ของ  คุณวัชราพร  ธรรมวิทย์กุล  กรุงเทพฯ
  •   บ้านพักอาศัย ขนาด 3 ชั้น ของ   คุณสิทธิพงษ์  นาควัชระ   จ. ปทุมธานี
  •   งานปรับปรุงต่อเติมอาคารพักอาศัย ขนาด 2 ชั้น ของ คุณวีระยุทธ  จงไกรรัตนกุล  หมู่บ้านเฟอร์เฟคเพลส  กรุงเทพฯ
  •   งานปรับปรุงต่อเติมอาคารพักอาศัย (ทาวน์เฮาส์) ขนาด 2 ชั้น ของ คุณพรพรรณ  เทพโกศลประนิธิ  กรุงเทพฯ
  •   งานปรับปรุงต่อเติมห้องครัวและปูกระเบื้อง ของคุณสุเมศว์  โมมินทร์  กรุงเทพฯ
  •   งานตกแต่งภายในงานเฟอร์นิเจอร์ ร้านปืนประโยชน์ ในโครงการสยามรมณีย์  กรุงเทพฯ
  •   งานตกแต่งภายในงานเฟอร์นิเจอร์ ร้านปืนสองพี่น้อง  ในโครงการสยามรมณีย์  กรุงเทพฯ
  •   งานตกแต่งภายใน ห้อง 79/17-R1 ปทุมวัน   รีสอร์ท พญาไท   กรุงเทพฯ  
       ของ Mr. Arthur L. Carey 
  •   งานบันไดเหล็กเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ของโครงการทอมแมนชั่น   ขนาด 8 ชั้น กรุงเทพฯ 
  •   งานป้ายโฆษณา ศาลาแดง เพลส  (แผ่นป้ายทองแดงรมดำ)  โครงการ ศาลาแดง เพลส กรุงเทพฯ
  •   งานแท้งค์เก็บน้ำใต้ดิน ของ คุณพรเทพ ปัญจจิตติ  กรุงเทพฯ
  •   งานปรับปรุงพื้นลานจอดรถและห้องน้ำ ของ คุณจิตติมา  ศิลปนนท์ หมู่บ้านเสนานิเวศน์ กรุงเทพฯ
  •   งานก่อสร้างห้องเก็บของ ขนาด 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง  ของ คุณพรเทพ ปัญจจิตติ  กรุงเทพฯ
  •   งานก่อสร้างอาคารพาณิชย์ – พักอาศัย  ขนาด 3 ชั้น   ของคุณมานะ  เกียรติภูมิชัย  กรุงเทพฯ
      งานก่อสร้างงานปรับปรุงรั้วบ้านพักอาศัย  ของคุณสุภา  สินทวีวงศ์  กรุงเทพฯ
  •   งานก่อสร้างฐานรากและโครงผนังกระจกโครงลิฟท์แก้วระบบสุญญากาศ  จ.กรุงเทพฯ